Instruktionsvideo för lampbyte i projektor Panasonic PT-LB60

Titta hur du byter en lampa med modul i projektorn Panasonic PT-LB60. Tillvägagångssättet för andra projektormodeller från Panasonic är oftast väldigt lika. I exemplet byts hela lampmodulen mot en ny. Om du köpte endast en glödlampa utan modul kan du också titta på instruktionsfilen för byte av glödlampa i modul.

Transkription av undertexter

 1. Turn off the projector by pressing the Power switch
 2. Let the projector cool down for at least 30 minutes
 3. Unplug the projector
 4. Remove the screws that hold the lamp’s cover
 5. Take off the lamp’s cover
 6. Remove the two screws that hold the lamp module
 7. Pull out the lamp module
 8. Unpack the new lamp
 9. Insert the new lamp and tighten it
 10. Return and secure the cover back in its position
 11. Clean or replace the dust filter
 12. Plug the projector in and switch it on
 13. Perform a reset of lamp hours: Menu > Option > Enter > Lamp Runtime > Press and hold the Enter button for approximately 3 seconds > The “LAMP RUNTIME” screen will be displayed > Power > Disconnect the power cord.
Skicka anvisningen till vänner