Vilken garanti får jag på lampan?

Med hänsyn till lampornas begränsade livslängd är deras garanti begränsad också. De flesta lamporna har en garanti på 3, 4 eller 6 månader beroende på tillverkaren. Om garantitiden är viktig för dig vid köp av lampa ska du kontakta oss. Vi informerar dig om garantitiden för avsedd lampa och vid intresse rekommenderar vi också en annan, motsvarande lampa, med längre livslängd. Till exempel kompatibla lampor eller originallampor i oäkta moduler har ofta en längre garantitid än originallampor. Detta beror inte på deras tillförlitlighet, utan snarare på tillverkarens eller lampleverantörens affärspolitik. Även denna relativt korta garantitid räcker dock till att täcka eventuella lampavbrott på grund av tillverkningsskador. Tillverkningsskador visas nämligen oftast direkt inom lampans första drifttimmar. På grund av detta rekommenderar vi att installera den nya lampan i projektorn så snart som möjligt och belasta den så mycket som möjligt i början. Om du köper flera projektorlampor för att ha en lampa som reserv om ett lampavbrott skulle inträffa, ska du alltid testa de nya lamporna och låta dem lysa i minst tio timmar. Först då kan reservlamporna förvaras.

Vet du redan allt om lampor? Välj rätt modell här!

Snabbguide till lampor

Hitta lampan med två klick

Projektorlampor

TV-lampor