Affärsvillkor

affärsvillkor Web Retail s.r.o., med säte på Husinecká 903/10, Prag 3, 130 00, Tjeckien, skatteregistreringsnummer: 28876431

inskrivet i handelsregistrets som förs av tingsrätten i Prag, avsnitt C, inlägg 150602

för försäljning av produkter via nätbutiken på webbadressen

Projektorer-Lampor.se

Innehåll

 1. Grundläggande bestämmelser
 2. Användarkonto
 3. Sluta köpavtal
 4. Produktens pris och betalningsvillkor
 5. Upphävande av köpavtalet
 6. Transport och varuleverans
 7. Rättigheter som utgår från felaktigt utförda plikter
 8. Andra rättigheter och plikter för avtalsparterna
 9. Dataskydd
 10. Ansvar och distribution av innehållet
 11. Elektronisk registrering av omsättning
 12. Leverans
 13. Slutliga bestämmelser

Frågor i samband med garanti och bearbetning av reklamationer löses enligt vår riktlinje för reklamationer.

1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

 • 1.1. Dessa affärsvillkor (nedan endast ”affärsvillkor”) för företaget Web Retail s.r.o., med säte på Husinecká 903/10, skatteregistreringsnummer: 28876431, inskrivet i handelsregistret som förs av tingsrätten i Prag, avsnitt C, inlägg 150602 (nedan endast „säljaren“) bestämmer i enlighet med bestämmelsen § 1751 avsn. 1 i lag nr. 89/2012 Sb., medborgarrätten (nedan endast ”medborgarrätt”) gemensamma rättigheter och skyldigheter för avtalsparter som uppstår i samband med eller i köpavtal som grund (vidare endast ”köpavtal”) som sluts mellan säljaren och annan fysisk person (vidare endast ”köpare”) via säljarens nätbutik. Säljaren driver nätbutiken på webbplatsen som finns placerad på webbadressen Projektorer-Lampor.se (vidare endast ”webbplats”), och via webbplatsens gränssnitt (nedan endast ”butikens webbgränssnitt”).  
 •  
 • 1.2. Affärsvillkoren gäller inte för de fall där personen som avser att köpa produkter från säljaren är en juridisk person eller en person som agerar vid beställning av produkter inom ramen av sin affärsverksamhet eller inom ramen av utförande av eget yrke. Genom att ange sitt skatteregistreringsnummer i fakturauppgifterna på beställningen förklarar köparen att köparen köper inom ramen av sin affärsverksamhet.  
 •  
 • 1.3. Bestämmelser som avviker från affärsvillkoren kan avtalas i köpavtalet. Avvikande bestämmelser i köpavtalet har företräde framför bestämmelserna i affärsvillkoren.  
 •  
 • 1.4. Bestämmelser i affärsvillkor är en fast del av köpavtalet. Köpavtalet och affärsvillkoren finns på svenska. Köpavtalet kan slutas på svenska.  
 •  
 • 1.5. Säljaren får ändra eller komplettera affärsvillkoren. Med denna bestämmelse påverkas inte rättigheter och skyldigheter som uppstår under tiden den föregående versionen av affärsvillkoren gällde.

2. ANVÄNDARKONTO

 • 2.1. Med köparens registrering som utförs på denna webbplats som grund kan köparen komma åt sitt användargränssnitt. Från sitt användargränssnitt kan köparen beställa produkter (nedan endast ”användarkonto”). Köparen kan beställa produkter även utan att registrera sig direkt i butikens av webbgränssnittet för Projektorer-Lampor.se-butiken och dess olika språkvariationer.
 •  
 • 2.2. Vid registrering på webbplatsen och vid beställning av produkter måste köparen ange alla uppgifter korrekt. Köparen måste ändra uppgifterna på användarkontot genast när de ändras. Uppgifter som köparen angav i användarkontot och vid beställning av produkter anser säljaren som korrekt.  
 •  
 • 2.3. Åtkomst till användarkontot säkras med användarnamn och lösenord. Köparen får inte ge ut informationen som krävs för att komma åt köparens användarkonto.  
 •  
 • 2.4. Köparen får inte tillåta tredje part att använda hans användarkonto.  
 •  
 • 2.5. Säljaren har rätt till att avsluta ett användarkonto, framför allt om köparen inte har använt sitt användarkonto i mer än 1 år, eller i fall köparen bryter mot sina skyldigheter som utgår från köpeavtalet (inklusive affärsvillkor).  
 •  
 • 2.6. Köparen är medveten om att användarkontot inte alltid behöver vara tillgängligt, och det framför allt med hänsyn till säljarens underhåll av maskin- och programvara, resp. nödvändigt underhåll av maskin- och programvara av tredje part.

3. SLUTA KÖPAVTAL

 • 3.1. All produktrepresentation som finns på butikens webbgränssnitt gäller endast som information och säljaren är inte skyldig att sluta köpeavtal med avseende på dessa produkter. Bestämmelsen § 1732 avsn. 2 medborgarrätten används inte.  
 •  
 • 3.2. Butikens webbplats innehåller information om produkter, inklusive priser för de enskilda produkterna. Produkternas priser finns angivna inklusive moms och alla relaterade avgifter. Produktpriserna gäller under den tiden de visas i butikens webbgränssnitt. Med denna bestämmelse begränsas inte säljarens möjlighet att sluta ett köpeavtal med individuellt avtalade villkor.  
 •  
 • 3.3. Butikens webbgränssnitt innehåller också information om kostnader i samband med emballering och leverans. Information om utgifter i samband med emballering och produktleverans som finns angiven i butikens webbgränssnitt gäller endast om produkten levererar inom området Europa.  
 •  
 • 3.4. För beställning av produkter ska köparen fylla i beställningsformuläret i butikens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller framför allt information om:
  • 3.4.1. Beställda produkter (köparen ”lägger” beställda produkter i den elektroniska varukorgen i butikens webbgränssnitt),  
  • 3.4.2. Hur produktens köppris betalas, information om önskat leveranssätt för beställda produkter och  
  • 3.4.3. Information om kostnader i samband med produktleverans ”nedan gemensamt endast som beställning”).
  •  
 • 3.5. Innan beställningen skickas till säljaren har köparen möjlighet att kontrollera och ändra uppgifter som köparen har angett i beställningen, och detta även med hänsyn till att köparen ska kunna ta reda på och rätta till fel som uppstod när köparen angav uppgifter vid beställningen. Köparen skickar beställningen till säljaren genom att klicka på knappen ”SKICKA BESTÄLLNING”. Säljaren anser uppgifter som finns angivna i beställningen vara korrekta. Säljaren skickar omedelbart efter att beställningen mottagits en beställningsbekräftelse till säljaren via e-post till köparens e-postadress, som angavs i användarkontot (”köparens e-postadress“).  
 •  
 • 3.6. Säljaren har alltid rätt till att i samband med beställningens karaktär (antal produkter, köpprisets värde, förutsedda leveranskostnader) be köparen om ytterligare bekräftelse av beställningen (till exempel skriftligen eller via telefon).  
 •  
 • 3.7. Avtalsrelationen mellan säljaren och köparen uppstår med leverans av beställningsbekräftelsen (godkännande) från säljarens sida som säljaren skickar manuellt till köparen via e-post till säljarens e-postadress efter att säljaren har kontrollerat beställningen. Som beställningsbekräftelse gäller inte meddelandet om att beställningen mottagits, som skickas automatiskt via e-post när kunder skickar beställningen. Om beställningsbekräftelsen inte tas emot sluts avtalet i den stund köparen tar emot beställda produkter.
 •  
 • 3.8. V i fall att det uppstår ett uppenbart tekniskt fel från säljarens sida vid angivelse av produktpriset på butikens webbgränssnitt eller vid beställning, måste inte säljaren leverera produkten till kunden för detta uppenbart felaktiga pris, och det inte heller i fall att köparen tog emot beställningsbekräftelsen enligt dessa affärsvillkor. I sådant fall förbehåller sig säljaren rätten att avstå från avtalet.
 •  
 • 3.9. Om priset som finns angivet i butikens webbgränssnitt eller vid beställningen inte längre är aktuellt, meddelar säljaren köparen om detta omedelbart. Om beställningsbekräftelsen fortfarande inte mottagits av köparen, är säljaren inte skyldig att sluta köpeavtalet.
 •  
 • 3.10. Köparen godkänner användning av externa kommunikationsmedel när köpeavtalet sluts. Kostnader som uppstår för köparen vid användning av externa kommunikationsmedel i samband med att köpeavtalet sluts (kostnader för internetuppkoppling, kostnader för telefonsamtal) betalar köparen själv, där dessa kostnader inte skiljer sig från grundpriset.

4. PRODUKTPRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

 • 4.1. Produktpriset och eventuella kostnader i samband med leverans enligt köpavtalet kan köparen betala till säljaren på följande sätt:
  • kontant vid uthämtning på avsedd plats som köparen anger i beställningen;  
  • via banköverföring till säljarens konto, kontonummer IBAN: CZ3520600000000001084699, BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX, hos företaget CITFIN. (nedan endast ”säljarens konto”);
  • via betalsystemet PayPal;
  • med bankkort.
 •  
 • 4.2. Tillsammans med köppriset är köparen skyldig att betala säljaren för alla utgifter i samband med emballering och leverans enligt avtal. Om det uttryckligen inte anges annat, betyder köppriset nedan även utgifter i samband med leverans.  
 •  
 • 4.3. Säljaren kräver i vanliga fall inte en delbetalning eller annan typ av betalning från köparen. Hos beställningar för stora belopp förbehåller sig säljaren rätten att kräva en delbetalning. Härmed berörs inte bestämmelsen i art. 4.6 i affärsvillkoren som avser skyldigheten att betala för produktens köppris i förväg.  
 •  
 • 4.4. Vid kontantbetalning eller vid betalning vid uthämtning ska köppriset betalas när produkten tas emot. Vid onlinebetalning ska köppriset betalas inom 14 dagar från att köpavtalet slöts.  
 •  
 • 4.5. Vid onlinebetalning måste köparen betala för köppriset genom att samtidigt ange betalningens OCR-nummer. Vid onlinebetalning anses köparens betalningsskyldighet varar slutförd när det motsvarande beloppet registreras på säljarens konto.  
 •  
 • 4.6. Säljaren har rätt till, framför allt om köparen inte bekräftar beställningen ytterligare (art. 3.6), att kräva att hela köppriset betalas innan produkten skickas till köparen. Bestämmelsen § 2119 avsn. 1 medborgarrätten används inte.  
 •  
 • 4.7. Eventuella rabatter på produktpriset som säljaren tillhandahåller köparen kan inte kombineras med varandra.  
 •  
 • 4.8. Om det är vanligt i affärsrelationen eller om det bestäms av allmänna giltiga juridiska föreskrifter, utfärdar säljaren för betalningar som utförs med köpavtal som grund till köparen ett skatteintyg – faktura. Säljaren är momsregistrerad. Skatteintyget – fakturan, utfärdar säljaren till köparen efter att produktpriset betalats och skickar den via e-post till köparens e-postadress eller i pappersform tillsammans med produkten.
 •  
 • 4.9. Köparen är medveten om att efter att skatteintyget – fakturan har utfärdats, är det inte möjligt att ändra uppgifterna som angavs i detta syfte.

5. UPPHÄVNING AV KÖPAVTALET

 • 5.1. Köparen är medveten om att enligt bestämmelsen § 1837 i medborgarrätten är det bland annat inte möjligt att upphäva köpavtalet om produktleveransen, om produkten har modifierats enligt köparens önskemål eller åt honom, från köpavtalet om produktleveransen blir snabbt förstörd samt även för produkter som efter leverans har blandats med andra produkter och detta inte går att återställa, från köpavtalet om produktleveransen i försluten förpackning som konsumenten tog ur förpackningen av hygieniska själ och det inte är möjligt att skicka tillbaka den och från köpavtal om leverans av ljud- eller bildinspelning eller datorprogram, om originalförpackningen har skadats.
 •  
 • 5.2. Om det inte handlar om fall som anges i art. 5.1 eller om annat fall då det inte är möjligt att avstå från köpeavtalet, har köparen enligt bestämmelsen § 1829 avsn. 1 i medborgarrätten rätt till att avstå från köpeavtalet inom fjorton (14) dagar från den dagen produkten mottagits, där i fall att köpavtalet avser flera produkter eller leverans av flera delar, sträcker sig denna frist från den dagen den sista produktleveransen togs emot. Information om upphävande av köpeavtalet måste skickas till säljaren inom fristen som anges i föregående mening. Information om upphävande av köpeavtalet kan köparen bland annat skicka till säljarens säte på Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Tjeckien eller till säljarens e-postadress info@projektorer-lampor.se. För upphävande av köpeavtalet kan konsumenten använda denna mall (MS Word | PDF).
 •  
 • 5.3. Om köpeavtalet upphävs enligt art. 5.2 i affärsvillkoren, annulleras köpeavtalet från dess början. Köparen måste skicka tillbaka produkten till säljaren inom fjorton (14) dagar från att köparen avstod från köpeavtalet med säljaren. Om köparen avstår från köpeavtalet, har köparen ansvar för kostnaderna i samband med retur av produkter till säljaren, och det även i fall att produkten i sin natur inte kan returneras via vanlig post.
 •  
 • 5.4. I fall att köpeavtalet upphävs enligt art. 5.2 i affärsvillkoren återbetalar säljaren beloppet som togs emot från köparen inom fjorton (14) dagar från att köpeavtalet upphävdes av köparen, och det på samma sätt som säljaren tog emot beloppet från köparen. Säljaren har också rätt till att betala tillbaka beloppet han fick från kunden redan när köparen skickar tillbaka produkten eller på annat sätt, om köparen samtycker till det och om det därmed inte uppstår andra kostnader för köparen. Om köparen avstår från köpeavtalet, är säljaren inte skyldig att återbetala något till köparen innan köparen skickar tillbaka produkten, eller intygar att produkten har skickats tillbaka.
 •  
 • 5.5. Om köparen valde ett annat sätt än det billigaste sättet att leverera produkten som säljaren erbjuder, återbetalar säljaren köparen kostnaden för produktleveransen i den belopp som motsvarar det billigaste leveranssättet för produkten.  
 •  
 • 5.6. Rätt till betalning för skador som uppstår på produkten får säljaren ensidigt inräkna gentemot köparens rätt till återbetalning av inköpspriset.
 •  
 • 5.7. Säljaren förbehåller sig rätten av avstå från köpeavtalet i följande fall:
  • om det på grund av ett tekniskt fel angavs på butikens webbgränssnitt ett uppenbart felaktigt produktpris (punkt 3.8 i dessa affärsvillkor);
  • det är inte möjligt att leverera produkten med ursprungliga villkor av objektiva orsaker (framför allt för att produkten inte längre tillverkas, leverantören levererar inte längre till Tjeckien o.s.v.);
  • det är inte möjligt eller olagligt att slutföra affären.
 •  
 • 5.8. I fall av något av det som anges i punkt 5.6 uppstod, kommer säljaren att omedelbart informera köparen att han avstår från köpeavtalet. Upphävande gentemot köparen börjar verka omedelbart när det mottagits. Om köparen redan helt eller delvis betalade köppriset, återbetalar säljaren köparen det mottagna beloppet, på samma sätt som säljaren tog emot det från köparen, eller online till det bankkonto som köparen anger. Säljaren återbetalar beloppet inom 14 dagar från upphävande av köpeavtalet.
 •  
 • 5.9. Om köparen fick en gåva tillsammans med produkten, är gåvoavtalet mellan säljaren och köparen försett med ett villkor för upphävande, att om köparen upphäver köpeavtalet, slutar gåvoavtalet för sådan present att gälla och köparen måste skicka tillbaka gåvan till säljaren tillsammans med produkten.
 •  
 • 5.10. Rättigheten att avstå från köpeavtalet gäller inte för de fall som anges i punkt 1.2.

6. TRANSPORT OCH PRODUKTLEVERANS

 • 6.1. I fall att leveranssättet avtalades enligt särskild önskan från kunden, har kunden ansvaret för risker och eventuella merkostnader i samband med detta leveranssätt.
 •  
 • 6.2. Om säljaren enligt köpeavtalet är skyldig att leverera produkten till den plats som köparen anger i beställningen, måste köparen ta emot produkten vid leverans.
 •  
 • 6.3. Leveransfristen som anges i butikens webbgränssnitt börjar löpa först efter mottagande av betalningen med undantag för betalning vid uthämtning och mot faktura.
 •  
 • 6.4. I fall att produkten måste levereras flera gånger eller på annat sätt än det som anges i beställningen på grund av orsaker från köparens sida, är köparen skyldig att betala för alla kostnader i samband med upprepad leverans, resp. kostnader i samband med annat leveranssätt.
 •  
 • 6.5. Vid mottagande av produkten från speditören måste köparen kontrollera att produktens förpackningen inte har skadats och meddela speditören omedelbart om skador upptäckts. I fall att skador hittas på förpackningen och de tyder på att någon har trängt in i försändelsen, behöver köparen inte ta emot produkten från speditören.
 •  
 • 6.6. Produkter utanför EU levereras enligt leveransvillkor DAP – med leverans på avsedd plats (Incoterms 2010). Säljaren har ansvaret för risker från till den nämna avsedda platsen. Säljaren har ansvaret för betalning av tull vid export. Köparen måste betala tull för produkten vid import.
 •  
 • 6.7. Andra rättigheter och skyldigheter som uppstår för parterna vid transport av produkten kan regleras med säljarens särskilda leveransvillkor, om säljaren har utgivit sådana.

7. RÄTTIGHETER FRÅN FELAKTIGT UTFÖRANDE AV PLIKTER

 • 7.1. Rättigheter och skyldigheter för avtalsparter med hänsyn till rättigheter som utgår från felaktig utförande av plikter regleras med motsvarande allmänt giltiga juridiska föreskrifter (framför allt bestämmelserna § 1914 till 1925, § 2099 till 2117 och § 2161 till 2174 i medborgarrätten och lagen nr 634/1992 saml. om konsumentskydd i senare versioner av föreskrifterna).
 •  
 • 7.2. Säljaren har ansvaret gentemot köparen att produkten är utan skador vid mottagningen. Framför allt har säljaren ansvaret gentemot köparen att under den tid när köparen tog emot produkten:
  • 7.2.1. har produkten egenskaperna som parterna avtalade, och om det saknas överenskommelse, har sådana egenskaper som säljaren eller tillverkaren beskrev eller som köparen förväntade med avseende på produktens natur och säljarens marknadsföring  
  • 7.2.2. produkten lämpar sig för syftet som säljaren anger eller som sådan produkt i vanliga fall används
  • 7.2.3. produkten motsvarar i sin kvalitet eller utförande det avtalade produktprovet eller -mönstret, om kvaliteten eller utförandet bestämdes med avtalat produktprov eller -mönster
  • 7.2.4. produkten levereras i motsvarande mängd, mått eller vikt
  • 7.2.5. produkten överensstämmer med krav i juridiska föreskrifer.
  •  
 • 7.3. Bestämmelser som anges i art. 7.2 i affärsvillkoren används inte för skador hos produkter som säljs till rabatterat pris, eller där produktens rabatterade pris avtalades, för produktens slitage på grund av vanlig användning, hos använda produkter även för skador som motsvarar mängden användning eller slitage som produkten redan hade när kunden tog emot den, eller som det utgår från produktens natur.
 •  
 • 7.4. Om skadan uppstår inom sex månader från mottagandet, anses produkten redan varit skadad vid mottagandet. Köparen har rätt till att tillämpa sina rättigheter som utgår från skadan som uppstår hos konsumentprodukter inom tjugofyra månader från mottagandet. Projektorlampor är konsumentprodukter med en begränsad livslängd på 2 000 timmar (3 månader), om det inte uttryckligen anges annat. Produktens slitage på grund av vanlig användning anses som att produktens livslängd har gått ut. För mer information, se riktlinjer för reklamation.
 •  
 • 7.5. Rättigheter från felaktigt utförande av plikter begär köparen hos säljaren i säljarens butik Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Tjeckien, där de kan ta emot reklamationen med hänsyn till det sålda produktsortimentet, eller på företagets säte eller verksamhetens plats. Tiden då produkten reklameras anses vara den tid när säljaren tog emot den reklamerade produkten från köparen.
 •  
 • 7.6. Andra rättigheter och skyldigheter som parterna har i samband med säljarens ansvar för skador regleras i riktlinjerna för reklamationer.

8. ANDRA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR AVTALSPARTERNA

 • 8.1. Köparen börjar äga produkten efter att ha betalt hela produktens köppris.  
 •  
 • 8.2. Säljaren är inte gentemot köparen bunden med några bestämmelser avseende beteende enligt bestämmelsen § 1826 avsn. 1 boks. e) medborgarrätten.
 •  
 • 8.3. Säljaren hanterar konsumenternas klagomål via e-postadressen info@projektorer-lampor.se. Information om hantering av köparens klagomål skickar säljaren till köparens e-postadress.
 •  
 • 8.4. Till lösning av konsumenttvister som utgår ifrån köpeavtalet utanför domstolen är ansvarig myndighet Česká obchodní inspekce (Tjeckiens handelsinspektion) , med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, skatteregistreringsnummer: 000 20 869, webbadress: https://adr.coi.cz/cs. Plattformen för onlinelösningar av tvister som finns på webbadressen http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen som utgår ifrån köpeavtalet.
 •  
 • 8.5. Europeiskt konsumentcenter i Tjeckien (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, webbadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz är kontaktplatsen enligt förordningen av Europeiska parlamentet och rådet (EU) nr 524/2013 från den 2013-05-21 om lösning av konsumenttvister online och ändring av förordningen (EG) nr 2006/2004 och direktivet 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online).
 •  
 • 8.6. Köparen tar därmed över ansvaret för risk för ändringar i omständigheter enligt § 1795 avsn. 2 i medborgarrätten.

9. DATASKYDD

 • 9.1. Köparens dataskydd, som är en fysisk person, tillhandahålls enligt lag nr 101/2000 saml., om dataskydd, i senare föreskrifternas version. Säljaren är registrerad hos Úřadu na ochranu osobních údajů (Dataskyddsmyndighet) (ÚOOÚ) med registreringsnummer 00069867.
 •  
 • 9.2. Köparen är medveten om att köparen är skyldig att ange sina personuppgifter (vid registrering, i sitt användarkonto, vid beställning från butikens webbgränssnitt) rätt och korrekt och har ansvaret att utan onödig fördröjning informera säljaren om ändring av sina personuppgifter.

10. ANSVAR OCH SPRIDNING AV INNEHÅLL

 • 10.1. Vi hänvisar till att all textinformation om produkter och tjänster på denna nätbutiks sida kommer från tredje part (produkternas tillverkare och distributörer) och kan innehåller sakliga fel innehållet eller tekniska fel. De kan alltid förändras utan föregående meddelande.
 •  
 • 10.2. Vi avsäger oss dock inte ansvaret att korrekt informera konsumenter om de egenskaper som de sålda produkterna och tjänsterna har.
 •  
 • 10.3. Ägaren till fotografiernas upphovsrätt är webbplatsens driftansvarige. Bilderna får inte övertas eller spridas utan ägarens skriftliga godkännande.

11. ELEKTRONISK REGISTRERING AV OMSÄTTNING

 • 11.1. Enligt lagen om registrering av omsättningen har säljaren ansvaret att ge köparen kvitto. Samtidigt måste säljaren registrera den mottagna omsättningen online hos skattehandläggaren; vid tekniska avbrott senast inom 48 timmar.
 •  
 • 11.2. Genom att skicka beställningen samtycker köparen till att kvittot kommer att skapas och överlämnas i elektronisk form. Kvittot skickas elektronisk via e-post när betalningen registreras till köparens e-postadress. På köparens begäran kan kvittot ställas ut i pappersform och skickas, eller överlämnas till köparen personligen.

12. LEVERANS

 • 12.1. Köparen kan få leverans till köparens e-postadress.

13. SLUTLIGA BESTÄMMELSER

 • 13.1. Om köparen bor eller om köparens säte är utanför Tjeckien, eller om det juridiska förhållandet mellan parterna innehåller ett annat internationellt element, är köparen medveten om att relationen styrs av tjeckisk lag. Om köparen är konsument och jurisdiktionen i landet han bor ger ett högre konsumentskydd än tjeckisk jurisdiktion, får köparen i juridisk relation använda detta högre skydd.
 •  
 • 13.2. Om några bestämmelser i affärsvillkoren inte gäller eller inte är verksamma, eller blir det, träder i stället för ogiltiga bestämmelser i kraft en bestämmelse som i sitt sinne närmar sig den ogiltiga bestämmelsen mest. Att en bestämmelse inte är giltig eller verksam, påverkar inte giltigheten av andra bestämmelser.
 •  
 • 13.3. Köpeavtalet inklusive affärsvillkor arkiveras av säljaren elektroniskt och är inte tillgängligt.
 •  
 • 13.4. Säljarens kontaktuppgifter: leveransadress Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Tjeckien, e-postadress info@projektorer-lampor.se, telefon +46 812-111 505.  

Vet du redan allt om lampor? Välj rätt modell här!

Snabbguide till lampor

Hitta lampan med två klick

Projektorlampor

TV-lampor