Anvisningar för lampbyte i projektorn

Att byta lampan med modul i en projektor eller projektor-TV är väldigt enkelt. Ändå rekommenderar vi att följa anvisningarna så att du inte glömmer några viktiga steg. Det är mer komplicerat att byta lampa utan modul. Hur mycket beror på omständigheterna, som du kan se nedan. Själva bytet är detsamma för originallampor, generiska lampor samt kompatibla lampor.

Du kan följa dessa allmänna anvisningar vid bytet. Om du har en handbok till enheten borde den omfatta exakt tillvägagångssätt just för din projektor eller TV, och då är det bättre att följa den. För vissa originallampor med modul bifogas anvisningarna från tillverkaren.

Du kan få inspiration om hur du ska göra vid lampbytet i våra instruktionsfilmer med exempel på lampbyte i flera utvalda projektorer samt exempel på byte av själva glödlampan utan modul.

Så här byter du lampan med modul

 1. Om du precis har använt enheten ska du låta lampan inuti svalna. En varm lampa kan orsaka brand eller allvarliga brännskador.
 2. Stäng sedan av projektorn/TV:n och koppla bort den från elnätet.
 3. Hitta lampans hölje på projektorn, lossa skruvarna som håller fast höljet och ta av det.
 4. Lossa med lämplig skruvmejsel skruvarna som håller fast lampmodulen – det är inte alltid nödvändigt att lossa alla skruvarna, det räcker med att endast lossa de som håller lampmodulen vid projektorn.
 5. Lossa (oftast nytt) handtaget till lampmodulen.
 6. Håll fast projektorn och dra försiktigt ut lampmodulen med handtaget. Om modulen sitter fast hårt i kammaren kan du försiktigt försöka få loss den med skruvmejseln.
 7. Förbered en ny lampmodul. Om du köpte endast en glödlampa utan modul måste du sätta in den i originalmodulen enligt anvisningarna nedan. Återgå sedan till denna anvisning.
 8. Torka av det främre skyddsglaset med en ren trasa, eventuellt lampans inre reflexdel, om den inte skyddas.
 9. Sätt den i projektorn exakt så som lampmodulen satt innan.
 10. För tillbaka handtaget till utgångsläget och försäkra dig om att det är låst.
 11. Dra åt skruvarna som håller fast lampmodulen.
 12. Sätt tillbaka skyddet till lampmodulen och fäst det. Det är ingen idé att prova att starta projektorn utan att lampskyddet har satts tillbaka. De flesta projektorer startar inte i detta fall!
 13. Återställ räknaren för lampans drifttimmar. Det är också nödvändigt. Hur du gör exakt på din enhet kan du läsa i handboken till projektorn eller i artikeln om återställning av räknare i vår rådgivning.
 14. Anslut enheten till elnätet igen. Nu kan den användas.

Så här byter du glödlampa i en gammal modul

Rör aldrig vid den nya glödlampan med handen. Använd alltid plasthandskar eller en trasa. Fett från händerna som kan fastna på glödlampan och orsaka explosion när projektorn används.

 1. Ta isär den ursprungliga lampmodulen för att kunna byta den ursprungliga glödlampan. Ta bort allt damm och smuts.
 2. Titta noggrant på, och kom ihåg hur kontakterna är anslutna på den ursprungliga glödlampan. Vi rekommenderar att ta en bild på hur matningskablarna är anslutna innan du kopplar bort dem från den gamla lampan.
 3. Titta på den nya lampan och jämför den med den ursprungliga. Den kan skilja sig i sättet hur matningskablar är anslutna.
 4. Koppla bort matningskablarnas kontakter från den ursprungliga glödlampan. Om någon av matningskablarna är fast ansluten till den ursprungliga lampan och det inte är möjligt att lossa på den genom att skruva eller dra ut den, är det nödvändigt att kapa den så nära glödlampan som möjligt.
 5. Lossa den ursprungliga glödlampan och sätt fast en ny glödlampa på samma plats.
 6. Anslut matningskablar till glödlampan. Om du var tvungen att kapa av den ursprungliga matningskabeln ska du ansluta den till den nya glödlampan på ett av följande sätt:
  • Om den nya glödlampan har ett fäste för matningskabeln där det går att skruva fast öglan, ska du sätta fast elöglan i slutet vid kontakten och skruva fast den till fästet med lämplig skruv. Se bild 1-4. Vi skickar dig öglan med lampan på vid förfrågan.

  • Om den nya lampan redan har solidt fixerat strömkablarna till lampan, anslut kabelns ledning av de ursprungliga kablarna till ledningen av den nya lampan med en kabelkoppling.
 7. Montera ihop lampmodulen och återgå till föregående anvisning.

Vet du redan allt om lampor? Välj rätt modell här!

Snabbguide till lampor

Hitta lampan med två klick

Projektorlampor

TV-lampor