Instruktionsvideo för lampbyte i projektor Acer X110P

Titta hur du byter en lampa med modul i projektorn Acer X110P. Tillvägagångssättet för andra projektormodeller från Acer är oftast väldigt lika. I exemplet byts hela lampmodulen mot en ny. Om du köpte endast en glödlampa utan modul kan du också titta på instruktionsfilen för byte av glödlampa i modul.

Transkription av undertexter

 1. Turn off the projector by pressing the Power switch
 2. Let the projector cool down for at least 30 minutes
 3. Unplug the projector
 4. Remove the screws that hold the lamp’s cover
 5. Take off the lamp’s cover
 6. Remove the two screws that hold the lamp module
 7. Pull out the lamp module
 8. Unpack the new lamp
 9. Insert the new lamp and tighten it
 10. Return and secure the cover back in its position
 11. Plug the projector in and switch it on
 12. Perform a reset of lamp hours. After switching the projector on, go to: Menu > Management > Lamp Hour Reset Press the button and choose "Yes" to turn the lamp hour counter to 0 hours.
Skicka anvisningen till vänner