Instruktionsvideo för lampbyte i projektor BenQ MP771

Titta hur du byter en lampa med modul i projektorn BenQ MP771. Tillvägagångssättet för andra projektormodeller från BenQ är oftast väldigt lika. I exemplet byts hela lampmodulen mot en ny. Om du köpte endast en glödlampa utan modul kan du också titta på instruktionsfilen för byte av glödlampa i modul.

Transkription av undertexter

 1. Turn off the projector by pressing the Power switch
 2. Let the projector cool down for at least 30 minutes
 3. Unplug the projector
 4. Remove the screws that hold the lamp’s cover
 5. Take off the lamp’s cover
 6. Remove the two screws that hold the lamp module
 7. Pull out the lamp module
 8. Unpack the new lamp
 9. Insert the new lamp and tighten it
 10. Return and secure the cover back in its position
 11. Plug the projector in and switch it on
 12. Perform a reset of lamp hours: OSD Menu > System setup: Advanced > Lamp Settings menu > Press Mode/enter on the projector or ENTER on the remote. Highlight Reset Lamp Timer > Reset.
Skicka anvisningen till vänner