Samtycke till behandling av personuppgifter

Detta samtycke med behandlingen av dina personuppgifter du ger till bolaget Web Retail s.r.o. till bearbetning för att registrera och hantera ett kundkonto och till att bearbeta frågor som skickas via formulär på administratörens webbplats. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och kommersiella meddelande kommer inte att skickas sedan till dig i fortsättningen. För mer detaljerad information om hur man behandlar dina personliga uppgifter, se nedan.

1. IDENTITET OCH ADMINISTRATÖRENS KONTAKTUPPGIFTER

 • 1.1. Administratören för dina personuppgifter är handelsbolaget Web Retail s.r.o. , med säte i gt. Husinecká 903/10, Prag 3, 130 00, Tjeckien, Identifikationsnummer: 28876431 registrerat i Handelsregistret förd av Stadsdomstolen i Prag, avdelning C, inlaga 150602 (vidare bara “administratören").
 •  
 • 1.2. Administratörens kontaktuppgifter är följande: adress för postleverans Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, e-postadress info@projektorer-lampor.se telefon +46 812-111 505.
 •  
 • 1.3. Administratören utsåg inte en dataskyddspersonal.

2. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 • 2.1. Den rättsliga grunden för att bearbeta dina personuppgifter är ditt samtycke som du ger administratören i den mening som avses i artikel 6.1 a) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2016/679 om skydd för fysiska personer i sammanhang med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för dessa uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 /EG (Allmänna bestämmelser om skydd av personuppgifter).

3. SYFTE MED BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

 • 3.1. Syftet med bearbetningen av dina personuppgifter är:
  • registrering och hantering av ditt kundkonto och deltagande i lojalitetsprogrammet: e-postadress.
  • behandla frågor som skickas via formulär på administratörens webbplats: namn, efternamn, telefonnummer, e-postadress.
 •  
 • 3.2. Administratören har ingen automatisk, individuell beslutsfattanderätt i den mening som avses i artikel 22 i förordningen

4. TID FÖR LAGRINGPERIOD AV PERSONUPPGIFTER

 • 4.1. Den tid som dina personliga uppgifter kommer att lagras av administratören är:
  • registrering och administration av ett kundkonto och tillhörande deltagande i lojalitetsprogrammet - tills kundkontot upphör,
  • behandling av frågor som skickas via formulär på administratörens webbsida – längst 6 månader efter det att förfrågan har behandlats,
 • 4.2. Alla personuppgifter lagras och bearbetas fram till tiden då ditt samtycke med bearbetning återkallas (bearbetning för detta ändamål). 

5. ÖVRIGA MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

 • 5.1. Administratören har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till ett tredjeland (till land utom EU) eller till en internationell organisation.

6. RÄTTIGHETER AV DATASUBJET

 • 6.1. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till bearbetningen av dina personuppgifter som du gav till administratören. Detta påverkar dock inte lagenligheten att behandla dina personuppgifter före sådant upphävande av samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka återkallelse med ditt samtycke till e-postadressen info@projektorer-lampor.se eller på telefon +46 812-111 505.
 •  
 • 6.2. Om du tror att med bearbetningen av dina personuppgifter har kränkts eller överträtts bestämmelsen, har du rätt att be säljaren eller processorn för förklaring eller borttagning av sådant tillstånd eller du har rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten.
 •  
 • 6.3. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter. Att tillhandahålla dina personliga uppgifter är inte ett juridiskt eller avtalsenligt krav och är inte ens ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

 

Vet du redan allt om lampor? Välj rätt modell här!

Snabbguide till lampor

Hitta lampan med två klick

Projektorlampor

TV-lampor